Skip to main content

Apuraha- selvistystentiivistelmät

TIIVISTELMÄT VUONNA 2020 MYÖNNETTYJEN APURAHOJEN KÄYTÖSTÄ LAADITUISTA SELVITYKSISTÄ


1.KALUSTEIDEN SUUNNITTELU, VALMISTUS
Henri AarnioValmistaa kokeellisen lipaston prototyyppi ja samalla tutkia muita mahdollisia taloudellisesti kannattavia materiaali- ja valmistusvaihtoehtoja
Hankkeen tarkoituksena oli valmistaa suunnittelemani lipaston prototyyppi ja näin kasvattaa tuoteportfoliotani. Apurahan ansiosta konkreettinen projekti käynnistyi ja erilaisten materiaalien ja valmistusvaihtoehtojen selvittäminen eteni prototyypin valmistamiseen. Prototyypillä saatiin varmistettua esteettisesti halutut mitat sekä teknisesti että valmistukseen liittyvät oikeat ratkaisut ennen kalliiden valumuottien valmistamista. Lipaston poikkeuksellisen muodon vuoksi järkevimmäksi valmistustavaksi valikoitui osittainen valaminen, joka piti ottaa huomioon prototyyppiä rakennettaessa.

Apurahalla valmistettu prototyyppi mahdollisti myös käsityötaitojen kehittämisen, erilaisten työmenetelmien ja materiaalien kokeilun ja näin ollen teollisen muotoilijan ammattitaidon kehittämisen. Apurahaa käytettiin erilaisiin materiaali-, työkalu- sekä työtilakuluihin. Prototyyppi on lähes valmis ja hanke jatkuu prototyypin viimeistelyyn sekä markkinakartoitukseen.
Caracara CollectionKiertotaloutta edistävien biomateriaalien ja niihin perustuvan tuotesarjan kehittäminen
Hankeemme perehtyi uusien designtuotteiden ja biomateriaalien valmistamiseen orgaanisesta jätteestä. Raaka-aineina käytimme esimerkiksi mehukoneiden tuottamia appelsiininkuoria, järvien rannoille ajautunutta kaislaa sekä pois heitettyjen joulukuusien pudonneita neulasia. Kehitimme menetelmän minkä avulla nämä raaka-aineet pystyy kuivattamaan ja jauhamaan rakeiksi, sekä muovaamaan orgaanisen sidosaineen avulla kiinteiksi tuotteiksi. Näytekappaleiksi valmistimme valaisimia, seinäkaakeleita, sekä levymateriaaleja. Paikallisten jätevirtojen hyödyntäminen tuotteiden valmistuksessa vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka kertyvät neitseellisten raaka-aineiden talteenotosta ja maailmanlaajuisesta jakelusta, sekä myrkyllisten materiaalien käytöstä. Toiminnallamme pyrimme kannustamaan ihmisiä näkemään jätteen sekä muotoilussa käytetyt materiaalit uusin silmin, sekä nostamaan kestävän designin asemaa ylellisestä vaihtoehdosta normiksi.

Aleksi Vesaluoma & Aleksi Puustinen Caracara Collective Kauppiaankatu 12 A 2 00160 Helsinki www.caracaracollective.com
Henry Halla-ahoKiertotaloutta tukevan, täysin kierrätettävän pehmytkalusteen suunnittelu ja prototypointi
Apurahan avulla suunniteltiin ja prototypointiin kalustetta, jonka rakenne ja materiaalit ovat täysin kierrätettävissä. Hankkeen lähtökohtina ovat suunnittelijan- kokemus pehmytkalustesuunnittelusta sekä kiertotalouden ja kierrätysjärjestelmien ymmärtämisestä sekä huomiot siitä kuinka huonosti pehmytkalusteet tällä hetkellä palautuvat materiaalikiertoon. Pehmytkalustetta on suunniteltu siten, että se soveltuisi teolliseen valmistukseen kotimaisessa kalusteteollisuudessa. Projektin aikana on tehty benchmark tutkimusta jo olemassa olevista ratkaisuista. Kehitystyön keskiössä ovat olleet pehmytkalusteisiin ja niiden tuotantoon soveltuvien ja helposti kierrätettävien materiaalien etsiminen. Tämän lisäksi prosessiin on kuulunut mallinkehitystä luonnostellen, pienoismallien ja 1:1 prototyyppien avulla. Prototyyppejä on apurahan avulla tähän päivään mennessä valmistettu yksi kappale ja seuraava on työn alla. Pehmytkalusteen valmistuksesta ja mallistoon ottamisesta on keskusteltu kotimaisen kalustevalmistajan kanssa.
Mattila & MerzKoivusta valmistetun kevyen ja tarpeen mukaan koottavan sängyn sarjatuotannon suunnittelu, nollasarjan valmistaminen ja tuotteistaminen
Myönnetyn apurahan turvin hanke saatiin toteutettua tavoitteena olleessa laajuudessa vuoden 2020 aikana. Sängystä valmistettiin onnistuneesti ensimmäinen 15 kappaleen tuotantoerä, joka sisälsi 80 cm ja 140 cm leveitä sänkyjä. Tuotantoprosessi kehitettiin piensarjatuotantoon soveltuvaksi aina materiaalihankinnasta tuotepakkauksiin asti. Höylättyjä ja määrämittaan katkaistuja koivuisia puutavara-aihioita varten löytyi sopiva alihankkijataho, ja varsinainen valmistus liitoksineen ja viimeistelyineen tapahtui omalla verstaallamme Helsingin Herttoniemessä. Tuotteille suunniteltiin ja toteutettiin pahviset myyntipakkaukset etiketteineen, ja lisäksi tuotettiin markkinointimateriaalia sosiaaliseen mediaan, nettisivuille ja muuhun käyttöön. Peti-nimen saanut sänkymallisto lanseerattiin tuotteena 25.–29.11.2020 Lokal+ -galleriassa Helsingissä järjestämämme yksityisnäyttelyn yhteydessä.
Repack Design OyTuotesuunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen ja asiakashankinta erityisesti ulkomailla
Huonekalujen verkkokauppa kasvaa globaalisti noin 10% vuodessa. Huonekaluja ei voi verkosta ostaa ilman pakkauksia, joten tuotetun pakkausjätteen määrä kasvaa samassa suhteessa. Huonekalun suojaamiseen käytetään jopa useita kiloja uusiutuvia ja uusiutumattomia pakkausmateriaaleja. Pakkaaminen on merkittävä kustannus verkkokaupoille. Huonekalut suojataan yleensä käärimällä ne muoviin ja muihin pehmusteisiin ennen paketoimista. Suojaaminen on käsityövaltaista ja siksi kallista. Kuluttajalle pakkausten purkaminen ja pakkausjätteen hävittäminen on vaiva. RePack Design on kehittänyt huonekalujen toimitukseen tarkoitetun uudelleenkäytettävän pakkauksen. Uudelleenkäytön avulla huonekalut voidaan toimittaa kotiin täysin ilman pakkausroskaa. Pakkaus palautetaan uudelleenkäyttöön joko kuluttajan toimesta tai ostoksen toimittanut kuriiri ottaa sen heti mukaansa. Pakkaukset on suunniteltu nopeasti asennettaviksi ja purettaviksi. Konseptia kehitetään yhden suomalaisen ja kahden saksalaisen huonekaluverkkokaupan kanssa. Työ jatkuu. Huonekalusäätiön apurahaa on käytetty suunnittelukustannuksien kattamiseen
Riot Innovations OyKalusteisiin integroidun energiaa säästävän älypistorasian pilotointi
Apuraha kohdistettiin tuolin prototyypin valmistamiseen sekä muottikustannuksiin. Kokonaisuutta ajatellen projektin tuotekehitys on ollut monella tapaa onnistunut ja edennyt suunnitelmien mukaisesti. Projektin avulla pystyimme toteuttamaan hyvän prototyypin, jolla osallistuimme muotoilunäyttelyyn. Prototyypin avulla olemme pystyneet arvioimaan suunnitelman laatua, ominaisuuksia ja sille asetettuja tavoitteita kriittisesti. Projektin suurimmat haasteet ovat kohdistuneet tuolin teolliseen valmistuttavuuteen sekä oikeanlaisten tuotantopaikkojen löytämiseen. Projekti on vielä kesken ja kaikkia tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Tuolille pyritään löytämään tulevaisuudessa valmistaja Etelä-Euroopasta laadukkaiden suunnitelmien ja prototyypin avustuksella. Projektin läpiviemisen kannalta apurahan merkitys on ollut merkittävä.
2. KONE- LAITEHANKINNAT TYÖKALUT, TYÖKALUJEN VALMISTAMINEN
Kärstinen Wörkshop ryYhteisöverstaan laitehankinnat verstaan siisteyden ja turvallisuuden parantamiseksi
Apuraha on käytetty täysimääräisesti yhteisöverstaan turvallisuuden ja siisteyden parantamiseen.
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti apurahalla hankittiin verstaalle 2kpl imureita, 2kpl palosammuttimia ja laadukas ilmanpuhdistin.
Koronavirustilanteesta johtuen hankimme verstaalle henkilökohtaisia hengityssuojia yhteisen moottorisoidun maskin sijaan.

Hankimme apurahalla verstaalle myös kertakäyttömaskeja, käsidesiä, kumihanskoja ja siivousvälineitä.
3. MESSUILLE TAI NÄYTTELYIHIN OSALLISTUMINEN TAI NIIDEN JÄRJESTÄMINEN
Mainostoimisto Valo OyEcoDesign 2020 näyttelyn toteuttaminen
EcoDesign-näyttelyn järjestäminen Helsingin Messukeskuksessa Habitaren yhteydessä, johon apuraha oli tarkoitus käyttää, tapahtuma siirtyi Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi marraskuulle, mutta rajoitusten ja pandemian jatkuessa Messukeskus päätti siirtää sen pidettäväksi 14. - 19.9. 2021.
4. SOITTIMET
Sinfonisesti yhdessä ryYhdistyksen soitinpankin tukeminen
Suunnitelmana on käyttää raha italialaisen mestarin valmistaman kontrabassoon hankinnan osana. Toiveena on, että tarvittava muu rahoitus saadaan järjestymään vielä tämän vuoden puolella niin kuin tällä hetkellä näyttäisi tapahtuvan. Mikäli tämä hanke jostain syystä ei toteutuisi siirtyy apurahan käyttö myöhäisempään ajankohtaan.
5. VALAISIMET
Antti KiiveriOrbit-pöytävalaisimen tuotekehitys kaupalliseksi tuotteeksi
Hankkeen tavoitteena oli tuotantoon tulevan akryylisen pöytävalaisimen suunnittelu ja prototypointi sekä nollasarjan valmistus. Apurahan avulla tutkittiin valon käyttäytymistä erilaisilla akryylilaaduilla, muita tarvittavia materiaaleja, valaisimen visuaalista ilmettä ja massoittelua eri kokoonpanoilla, tuotteen teknistä toteutusta sekä alihankintayhteistyötä. Projekti on osoittanut joitain luonnosmallinnusten puutteita ja ensimmäinen koesarja on visuaalisesti muuttunut melko paljon alkuhahmotelmista. Tuotannollisesti tuotekehitys on osittain vielä kesken. Projekti on poikimassa rinnalleen pöytävalaisimen lisäksi samoilla muoteilla syntyvän riippuvalaisimen. Ensimmäinen piensarja pöytävalaisimia tuli myyntiin Uuden Muotoilun Joulumarketissa Turussa ja vastaanotto oli erittäin positiivista ja ensimmäiset valaisimet on myyty. Koko valaisinperheen odotamme virallisemmin valmistuvan vuoden 2022 alkupuolella.
Timo NiskanenPlafondi-valaisimien suunnittelu- ja nollasarjan tuottaminen
Projektin tavoitteena oli suunnitella modulaarinen plafondi-valaisin. Valaisimelle on löytynyt mielenkiintoinen mekaaninen ratkaisu/konsepti. Tuote on näyttävä ja visuaalisesti mielenkiintoinen suurikokoinen graafinen valaisin, jonka saa kuljetuksen ajaksi pieneen tilaan ja näin sopii hyvin myytäväksi verkossa. Valaisimen päämateriaalina on puu.

Suunnittelutyön avuksi on tehty useita erilaisia rakenteellisia ja visuaalisia kokeiluita.

Konseptin vahvistettua puuseppä on valmistanut ensimmäisen toiminnallisen hahmomallin jolla pystyn testaamaan tuotteen teknistä toimivuutta. Seuraavaksi keskityn valaisimen lasiosan ja muiden yksityiskohtien hiomiseen ja lopullisen prototyypin valmistuttamiseen.

Apuraha julkistettiin vasta elokuussa ja tämän vuoksi projekti ei ole valmistunut selvityksen jättämispäivään mennessä.
6. ALAN TOIMINTAEDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN
Puuteollisuus Yrittäjät PTY Palvelut OySuomalainen Huonekalu- suunnittelukilpailun järjestelykulut
Suomalainen huonekalu - suunnittelukilpailu oli kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu, jonka tavoitteena oli löytää huonekaluyritysten teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja ja valaisimia. Kilpailussa suunniteltavat tuotteet määräytyivät yrityslähtöisesti markkinatarpeen mukaisesti. Valmistajat kertoivat toimeksiannossa huonekalun tyypin tai valaisimen, tuotantotekniikan, käytettävän materiaalin, muotokielen, asiakaskohderyhmän sekä hintaluokan. Kilpailun kesto oli 1 vuosi. Suunniteltavissa kilpailutuotteissa tuli näkyä puumateriaali tai/puupohjainen biokomposiitti osana tuotetta. Kilpailussa oli kaksi sarjaa: • ammattilaisten suunnittelukilpailu • opiskelijoiden suunnittelukilpailu Kummassakin sarjassa kolme parasta kilpailutyötä palkittiin rahapalkinnolla. Valitettavasti opiskelijatöitä tuli vain 2 kappaletta. Lisäksi jaettiin 3 kunniamainintaa. Suunnittelukilpailutöiden oli osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista ja puun oivaltaa hyödyntämistä. Arvostelussa painotettiin tuotteiden käytettävyyttä, teollista valmistettavuutta, sarjatuotantoon soveltuvuutta, kestävän kehityksen periaatteet ja tarkoituksenmukaista puun ja/tai puupohjaisen biokomposiitin käyttöä tuotteissa, muotokieleen eli designiin, valmistusmenetelmiin ja tuotteen kestävyyteen. Ehdotuksissa tuli ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus. Kilpailussa palkitut löytyvät kilpailun kotisivuilta: https://www.puuteollisuusyrittajat.fi/suunnittelukilpailu
7. MATKA-APURAHAT
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymäEuroskills-nuorten ammattitaidon Euroopan mestaruuskilpailuiden huonekalupuusepän kilpailijan Eemeli Polvelan osallistumis- ja matkapaketin kustannukset
Kilpailun ajankohta on lykkääntynyt pandemiasta johtuen myöhäisenpään ajankohtaan.
8. TUTKIMUS, KOULUTUKSEN EDISTÄMINEN TAI JÄRJESTÄMINEN, OPISKELU
Salon Seudun ammattiopistoStipendien jakaminen Käsi- ja taideteollisuusalan- ja taideteollisuusalan perustutkinto (puuseppä) koulutuksien opiskelijoille
Salon Seudun ammattiopisto kouluttaa sekä nuoria että aikuisia puualalle. Oppilaitoksessa on mahdollisuus opiskella puusepäksi.

Apurahalla tuettiin Taideteollisuusalan perustutkinnon opiskelijoita stipendeillä, jotka jaettiin 29.5.2020. Stipendejä jaettiin 5 kpl suuruudeltaan 200 euroa ja 5 kappaletta suuruudeltaan 100 euroa.
Antti VäisänenBiokomposiittien käyttö- ja työturvallisuus sekä hyödyntämismahdollisuudet etenkin 3D-tulostuksessa ja muottivaluissa; väitöskirjatutkimus
Työssä perehdyttiin biokomposiittimateriaalin (puukuidun ja muovin seos) valmistuksesta 3D-tulostuksen ja valutöiden raaka-aineeksi. Biokomposiitit ovat muoveja ekologisempia vaihtoehtoja, ja puukuitujen avulla niillä voidaan tavoitella puun kaltaisia pintaominaisuuksia ja visuaalisuutta. Näin ollen näitä materiaaleja voidaan käyttää sekä puu- että muovituotteiden korvikkeena. Työssä valmistettiin 3D-tulostusfilamenttia, eli tulostuslankaa. Materiaalin työstäminen langaksi on monivaiheinen prosessi, ja langan valmistuksen onnistumisen kautta voidaan suoraan tehdä johtopäätelmä, että materiaali toimii myös valutöissä. Työssä valmistettiin kaksi eri vahvuista materiaalia, joissa puukuidun ja muovin suhteet (paino-%) olivat 15–85 % ja 30–70 %. Vertailukohteena käytettiin UPM:n valmistamaa Formi-biokomposiittia, jossa selluloosan ja muovin suhde oli 20–80 %. Puukuidut olivat omavalmisteisissa materiaaleissa peräisin sahanpurusta (sekapuutavara) ja muovina käytettiin PLA-biomuovia. Filamentin valmistus onnistui hyvin Filament Composer 450- filamentinvalmistuslaitteella, jopa vertailukohteena käytettyä UPM:n tuotetta helpommin, sillä vertailutuotteella oli tapana katketa sitä vedettäessä tai taivutettaessa. Myös 3D-tulostaminen oli menestyksekkäämpää omavalmisteisella materiaalilla, johtuen materiaalin paremmasta kestävyydestä. On siis mahdollista, että puukuitujen osuutta voidaan lisätä yli 30 paino-%:n omavalmisteisessa materiaalissa, etenkin materiaalia käytettäessä valutöissä. Syy materiaalin hyvälle toimivuudelle voi johtua puukuitujen vaihtelevasta koosta materiaalin sisällä, jolloin ne voivat luoda materiaaliin sitä koossa pitäviä vuorovaikutuksia. Apuraha käytettiin kokonaisuudessaan työn suorituksen mahdollistamiseksi henkilökohtaisena apurahana.
9. JULKAISUT, HISTORIA
Huonekalumuseosäätiö srPäijät-Hämeen alueen huonekalualasta kertova tutkimus- ja julkaisuhanke
Huonekalusäätiö myönsi Huonekalumuseosäätiölle v. 2019 viiden tuhannen euron ja v. 2020 kolmen tuhannen euron suuruiset apurahat "Päijäthämäläisen huonekalun tarina tekijöidensä kertomana" -projektia varten. Kumpikin apuraha käytettiin osana kokonaisbudjettia, jonka turvin tehtiin vuoden 2020 aikana pohjatutkimusta kyseiseen hankkeeseen. Vuonna 2020 kootun tutkimusaineiston pohjalta tullaan vuoden 2021 loppuun mennessä julkaisemaan kirja. Huonekalumuseosäätiö palkkasi hankkeeseen tutkija Päivi Revon vuoden 2020 alusta alkaen. Tänä aikana hän on valmistanut hanketta varten kolme osatutkimusta: "Katsaus Lahden ja lähialueiden puusepänteollisuuden kehittymiseen ennen vuotta 1930", "Lahden ja lähialueiden puusepänalan toimijoita 1900-1995" sekä "Puusepänalan opetuksen järjestäminen ja vankityö Suomessa 1920- ja 1930-luvuilla". Näiden osatutkimusten lisäksi hän on inventoinut Huonekalumuseosäätiön arkistokokonaisuuden, josta pääosan muodostaa laaja valokuva-arkisto, sekä koonnut muuta taustamateriaalia vuoden 2021 aikana työstettävää ja julkaistavaa kirjaa varten.
Suonenjoki-Seura ryKutvosen huonekalutehtaan historian toimittaminen ja huonekalunäyttelyn järjestäminen
Osa myönnetystä apurahasta (1400 euroa) käytetiin ”Romppeita Suonenjoelta – Julius Kutvosen huonekalutehtaan vaiheita” -kirjan painatuskuluihin. Kirja on 164-sivuinen teos, joka kertoo Pohjois-Savon pitkäaikaisimman puusepänteollisuuden yrityksen, vuonna 1918 perustetun Kutvosen tyylihuonekalutehtaan historian. Tehtaan toiminta päättyi vuonna 1988.

Kirjassa kerrotaan J. Kutvosen Huonekalutehtaasta, sen yrittäjistä, työntekijöistä ja huonekaluista eli ”romppeista”, joita valmistettiin Suonenjoen Harakkaniemessä lähes seitsemänkymmenen vuoden ajan. Kirjan alussa selvitetään Kirkkolanniemen ja Harakkaniemen puunjalostusteollisuuden syntyä 1900-luvun alusta 1920-luvun loppuun. Sitten käsitellään Julius Kutvosen henkilöhistoriaa ja yritystoimintaa. Lopuksi keskitytään työtapoihin, työntekijöihin sekä tietysti Kutvosen romppeisiin. Kirjan historiaosuuden tarkastelussa painotetaan 1900-luvun alkupuoliskoa, jolloin Suonenjoella elettiin paikkakunnan historian toimeliainta aikaa, tarkasteltiinpa sitten väkilukua, työpaikkoja tai käytettävissä olleiden palveluiden määrää ja laajuutta. Tästä ajasta on myös säilynyt eniten lähteitä luettavaksi ja tarinoita kerrottavaksi. Historiallista tarkastelua täydentävät muistitieto, valokuvat sekä julkaistu aineisto Kutvosen tehtaan viimeisimmistä vuosikymmenistä. Kirjan historiaosuudesta vastasi Jyväskylän yliopiston dosentti, historiantutkija Timo Särkkä. Entisten työntekijöiden haastattelut tehtiin Suonenjoki-Seuran toimesta. Huhtikuussa valmistunut kirja osoittautui niin suosituksi, että jouduimme ottamaan siitä toisen painoksen jo kesäkuussa 2020.

Suonenjoki-Seura järjesti lokakuussa Suonenjoen kirjaston alakerran Kellarikalleria-näyttelytilassa Kutvosen historiaa ja kalusteita esittelevän näyttelyn. Osa myönnetystä apurahasta (600 euroa) käytettiin näyttelytilan vuokraan, näyttelymateriaalin (kuvasuurennokset ym.) valmistukseen ja kalusteiden kuljetuskustannuksiin.
Kutvosen historiikkikirjan myötä selvisi, että Suonenjoelta löytyi vielä yllättävän paljon hyväkuntoisia Kutvosen tehtaalla valmistettuja kalusteita ja muuta tehtaan historiaan liittyvää esineistöä. Näyttelyyn saatiin runsaasti laadukkaita tyylihuonekaluja ja muuta materiaalia. Kellarikalleriassa oli lisäksi esillä kuvasuurennoksia Julius Kutvosen 1918 aloittaman yhden miehen verstaan laajenemisesta valtakunnallisesti merkittäväksi huonekalutehtaaksi.

Näyttelyyn hankittiin esineistöä, työkaluja ja tarvikkeita havainnollistamaan käsityövaltaisen tyylihuonekaluvalmistuksen työvaiheita koivutukista valmiiksi kalusteiksi. Kuvasuurennosten avulla esiteltiin puuseppien, pintakäsittelijöiden, veistäjien, punojien ja verhoilijoiden työtä. Näyttely tarjosi kurkistusikkunan käsityöläisten työtapoihin, välineisiin ja menetelmiin.
Näyttelyssä kävi n. 1000 henkilöä ja siitä saatu palaute oli hyvin positiivista. Tutustumassa kävi mm. 7 eri oppilasryhmää Suonenjoen kouluilta. Näyttelystä tehtiin useita lehtijuttuja sekä uutispätkä YLEn Itä-Suomen TV- ja radiouutisiin sekä YLEn valtakunnallisille Internet-sivuille.

AIEMMIN MYÖNNETYT APURAHAT

APURAHASELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Back to top of page